Thẻ tích điểm đổi quà cho khách lẻ.

- Điểm của bạn được tích vào số điện thoại đặt mua hàng của bạn.

- Khi đủ điểm trong thang 10,15,20.. thì bạn sẽ được chọn quà tương ứng

- Khi tới nhà nhận quà điểm sẽ trừ đi theo quà đã nhận ví dụ: trừ 10 đ.

- Điểm sẽ hiển thị trong hóa đơn mua hàng của bạn.

- 100K = 1 điểm

Lưu ý: Mặt hàng đổi quà sẽ được cập nhật thường xuyên.
Xem tất cả các sản phẩm
Xem tất cả các sản phẩm
Xem tất cả các sản phẩm
Xem tất cả các sản phẩm

Ý Kiến Của Khách Hàng

0971.576.833