Thẻ tích điểm đổi quà cho khách lẻ.

- Điểm của bạn được tích vào số điện thoại đặt mua hàng của bạn.

- Khi đủ điểm trong thang 10,15,20.. thì bạn sẽ được chọn quà tương ứng

- Khi tới nhà nhận quà điểm sẽ trừ đi theo quà đã nhận ví dụ: trừ 10 đ.

- Điểm sẽ hiển thị trong hóa đơn mua hàng của bạn.

- 100K = 1 điểm

Lưu ý: Mặt hàng đổi quà sẽ được cập nhật thường xuyên.
Xem tất cả các sản phẩm
Xem tất cả các sản phẩm
Xem tất cả các sản phẩm

Ý Kiến Của Khách Hàng

Gọi ngay